Các loại remote điều khiển đầu báo đường ống

Technical Specifications
Power Requirements:
Alarm LED: 15mA @ 24V DC
Trouble LED: 15mA @ 24V DC
Pilot LED: 15mA @ 24V DC
Alarm Horn: 20mA @ 24V DC
Sound Pressure (Alarm Horn): 78db @ 10ft
Dimensions:
Single Gang: 4 1/2”H x 2 3/4” W
Double Gang: 4 1/2”H x 4 1/2” W
Wiring:
LEDs/ Horn: 6” /24 SWG pigtails
Switches: 6” /22 SWG pigtails

Hỗ Trợ

Fanpage
Thống kê truy cập
  • 1
  • 123
  • 14
  • 658
  • 2204
  • 2204
  • 8909
Để lại tin nhắn cho chúng tôi

ZALO
FACEBOOK
0777555114